Kā Jūs mūs atradāt ?

Tel: (+371) 2655-3369 
Tel: (+371) 2205-5655
Preču eksports:
Tel: (+371) 2655-3369
SPALSADZ - efektīvs tīrīšanas līdzeklis dūmvadam, katla sienām, krāsnīm, kamīnam. Brikete Skursteņslauķis - Trīskāršs efekts : tīra katalizators SPALSADZ un apses brikete, plus izdalās siltums no degšanas. Brikete Skursteņslauķis - kompakta, efektīva, estētiska.

!!! Skursteņslauķis !!!

Visiem ir zināms, ka dūmvadu ir jātīra
Ir vairāki tītīšanas veidi :
1. Mehaniskais ar skrāpju birsti un skursteņslauķi
    (darbietilpīgi, netīri un dārgi)
2. Dabiskā tīrīšana ar kartupeļu mizu un apses malku
    (labs veids, taču ir grūti savākt tik daudz mizas)
3. Ķīmiska metode, izmantojot katalizatoru, kuram ir vairākas priekšrocības:
    lēti, efektīvi, kompakti

Mēs piedāvājām UNIKĀLO produktu "Brikete skursteņslauķis", kas sastāv no Apses skaidām un Katalizatora (~85 g),  t.i. dūmvada tīrīšanai savienots dabiskais un ķīmiskais veidi. Lai panāktu labu tīrīšanas efektu, iesakām izmantot 1 briketi uz 50 - 60 kg kurināmā. "Brikete skursteņslauķis" ne tikai tīra dūmvadu un kurināmās iekārtas sienas, bet arī silda Ekoloģiski tīri, Bez atkritumiem ! Uz degošām oglēm Briketi uzlikt kopā ar iepakojumu.


  
Kastē 4 briketes
Cena 15 Eur / kaste
( 1 brikete - 3,75 Eur / 2kg )

Tāpat atsevišķi piedāvājām Katalizatoru SPALSADZ (550 g), iepakotu papīra paciņās pa 50 g ( 10+1 )
1 paciņu no katra iepakojuma mēs dodam Jums bezmaksas
Paciņu uzlikt uz degošā kurināmā (neatverot to). Ja Jums ir granulas katls, tad akurāti attaisīt paciņu un izbert katalizatoru uz granulām.
Lai panāktu labu tīrīšanas efektu, iesakām izmantot 1 paciņu 50g uz 30 - 40 kg kurināmā


  

Kastē 12 iepakojumu
Cena 50 Eur / kaste
( 1 iepakojums - 4,17 Eur / 550g )


  
Katalizatora SPALSADZ vairumtirdzniecība:

IepakojumsSvars, kgEUR/spainisSpaiņu skaits uz paletes, gb
Pieejamība
Spainis 5 10,00 200 pēc pasūtījuma
Spainis 10 18,00 100 pēc pasūtījuma
Spainis 25 40,00 40 pieejams

 

Kā darbojas "Brikete skursteņslauķis" ?


  

1. Kurināmās iekārtas un dūmvada detaļas tiek pārklātas ar darvas nogulsnēm
2. Katalizators pārklāj šo bīstamo darvas slāni ar aktīvām gāzēm
3. Aktīvo gāzu ietekmē darva izžūst, kļūst trausla, nobirst apkšā, termiski sašķeļas un sadeg
4. Katalizatora attīrošais efekts ilgst vairākas dienas

 

Vispārīga informācija :

Katalizators SPALSADZ tiek izmantots kā piedeva cietajam kurināmajam, lai pilnīgi sadedzinātu kvēpu un gaistošās vielas visur apkures katlā, ieskaitot dūmu sistēmu.
Novērtējama ietekme rodas, sistemātiski izmantojot katalizatoru SPALSADZ: pagarina katlu, kamīnu, krāšņu ekspluatācijas laiku un efektivitāti, taupot kurināmā patēriņu.
Pateicoties kvēpu un koksa putekļu izdegšanai, šīs vielas tiek noņemtas.
Neattīrīti ogļūdeņraži, ieskaitot benzopirēnu, tiek pilnībā sadedzināti kopā ar kvēpu.
Oglekļa monoksīds tiek oksidēts līdz oglekļa dioksīdam.

Katalizatora SPALSADZ izmantošana garantē:
katla virsmas tīrīšanu
degšanas procesa uzlabošanu (cieto daļiņu savākšanas samazināšana un oglekļa dioksīda koncentrācija dūmgāzēs,
sēra dioksīda emisijas samazināšanos)
augstas un zemas temperatūras korozijas līmeņa pazemināšanos
putekļainības samazināšanu.

Sistemātiska SPALSADZ katalizatora izmantošana 1-2 kg uz tonnu kurināmā nodrošina noguldījumi iznīcināšanu katlā un apkures sistēmā, atbalstot to efektīvu darbību apkures sezonas laikā. Tāpēc katla tīrīšanas dīkstāves ir ļoti īsas, un tās ir saistītas tikai ar pelnu aizvākšanu katla aizmugurē.
Pēc katalizatora izmantošanas pelnu izdegšanas rezultātā, noguldījumu slānis maina savu struktūru, kļūst mazāk blīvs un sāk krist nost.
Jauns nogulšņu slānis arī tiek izdedzināts, katla sienas paliek tīras.

Ņemot vērā iepriekš minētās priekšrocības, šo katalizatoru plaši izmanto mazu, vidējo un lielu katlu darbināšanai, strādājošo ar akmeņoglēm, koksu, koksni, brūnoglēm. Tas radikāli uzlabo katlu efektivitāti, nodrošinot to sienu tīrību. Katrs milimetrs nokrišņu (izdedži, nogulsnes) uz katla sienas palielina cietā kurināmā patēriņu par 10%.

Pateicoties SPALSADZ izmantošanai, jūs varat ietaupīt līdz pat 20% no kurināmā izmaksām!

Piesardzības pasākumi:


  

Sargāt no bērniem

"Brikete skursteņslauķis" un Paciņas ar katalizatoru ir izgatavoti tā, ka patērētājam nav tiešas piekļuves katalizatoram. Tomēr, jāievēro piesardzības pasākumi.

P 101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība: jāņem līdzi iepakojumu vai produkta etiketi
P 102 Sargāt no bērniem
P 260 Neieelpot daļiņas (dūmus, putekļus, tvaikus)
P 273 Izvairieties no izdalīšanās ārējā vidē
P 280 Valkājiet aizsargcimdus
P 301 + P 315 Ja norīts, izskalojiet muti, neizraisiet vemšanu
P 305 + P 351 + H 313 Ja nokļūst acīs, viegli skalojiet dažas minūtes
Н 302 Kaitīgs ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu
H 315 Izraisa ādas kairinājumu
H 319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H 400 Ļoti toksisks ūdens organismiem
H 413 Var izraisīt ilgstošu negatīvu ietekmi ūdens vidē